Made in Kaposvár

HÉT APÁCA 1873 ÕSZÉN KEZDTE MEG Az oktatást

Nyitott szemmel

A zárda a fejlõdõ Kaposvár egyik jelképének tekinthetõ, noha alapításának hátterében a város és a római katolikus egyház - szerencsére nem kibékíthetetlen - ellentétei álltak. A kiegyezés utáni szabadelvû oktatáspolitika szellemében ugyanis a város kezelésébe került a katolikus elemi iskola, emiatt a hívek 1869-tõl felekezeti oktatás nélkül maradtak.

Ezen az állapoton a méltán nagy hírû - számos tanintézetet alapító és egyházi íróként is jelentõs - veszprémi püspök, Ranolder János segített azzal, hogy zárda és egyúttal leányiskola számára megvette Gaál Alajostól az akkori Pap - ma Zárda - utcában fekvõ telket. Ezt a területet korábban vadaskertnek is használták, kerítése mögött nyulak és õzek ugrándoztak. A zárda építése hatvanezer forintba került, de a püspök nemcsak a munkálatokat, hanem az intézmény fenntartását is támogatta; utóbbi célra húszezer forintot tett le alapítványként. (Akkoriban egy tanító egész évi fizetése mindössze néhány száz forint volt.)
Az építkezés 1872 nyarán kezdõdött Deckert Krisztián építész tervei alapján, s egy éven belül befejezõdött. A romantikus stílusú épület érdekessége, hogy nem az utcai, egyébként impozáns és részletgazdag homlokzata a fõnézete, hanem a tér felé forduló, szinte már templomszerû véghomlokzat. Az utcai részt a magas vakolt lábazat, a kváderezett alsó szint és a tagolt, pompás emeleti szint jellemzi. A határozott, angyalkás volutákkal gyámolított övpárkányról indított pilaszterek mozgalmasan osztják az emeletet, érdekes kontrasztot teremtve a magasföldszint szinte lakóházléptékû homlokzatképzésével.
A belváros legjellegzetesebb épületei közé tartozó zárdát 1873. szeptember 29-én szentelte fel Pribék István püspök. A fõteret ezen a napon zsúfolásig megtöltötte a közönség, a szentmisén úgy megtelt a plébániatemplom, hogy a városi küldöttség csak a mellékajtón tudott bejutni. A mise után a hét apácát, azaz a leendõ tanítókat egy-egy hölgy karonfogva vezette a zárda épületébe, ezzel jelképesen is átadták az intézetet a Paulai Szent Vincérõl elnevezett irgalmas rend nõvéreinek.

Forrás és a teljes cikk: Kaposvár 300 - Emelt fejjel - nyitott szemmel